Имущество

При учредяването си през 2005 година “Спортен комплекс Варна” АД придобива различни недвижими имоти, представляващи апортна вноска в капитала му. В момента фирмата притежава:

  • Стадион Варнa състоящ се от земя с площ 74 405 кв. м. и застроени върху нея обекти.
  • Терени с обща площ от приблизително 70 413 кв. м. състоящи се от зелени площи и различни обекти.