Спортен комплекс Варна

“Спортен комплекс Варна” е най-модерният и най-големият по размерите си проект в новата история на България. Той включва в себе си едновременно футболен стадион, зали за тренировки и фитнес, паркове за отдих и веселие, жилищни сгради и търговски площи.

В основата на проекта ще бъде супермодерен футболен стадион, построен по стандартите на ФИФА, с включени в него гимнастически и фитнес зали, подземен паркинг, бизнесклуб, конферентни зали, офиси и ресторанти. Проектът има за цел да предостави широк спектър от социални и развлекателни дейности и услиги в един от най-гъстонаселените райони на Варна.

Със своята близост до центъра на града, морските курорти, летището и горските местности този район е естествен и търсен избор за жилищно строителство, което да задоволи нарастващите нужди на града.